Współpraca w ramach Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie z ORE w Warszawie.

Współpraca w ramach Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie z ORE w Warszawie.

20 kwietnia br. przedstawiciele Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie- rejon jarosławski  gościli w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole – Valentiny Todorovskiej-Sokołowskiej i Bożeny Jodczyk z rejonowymi, szkolnymi i przedszkolnymi koordynatorami programu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie. Uczestników przywitała Pani Marzenna Habib – Wicedyrektor ORE. Valentina Todorovska-Sokołowska – krajowa koordynatorka programu zaprezentowała główne cele działania ORE, Wydziału Wychowania i Profilaktyki i Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole.

Teresa Krasnowska – rejonowa koordynatorka z województwa podkarpackiego przedstawiła działania Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Podczas spotkania, omawiane zostały zagadnienia związane z rozwojem programu i możliwości dalszej współpracy.

Goście mieli również okazję wysłuchać dr hab. Magdaleny Woynarowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego w wykładzie na temacie higieny cyfrowej, jako nowego wyzwania edukacji zdrowotnej. Pani Woynarowska zwróciła uwagę na potrzebę właściwego używania urządzeń ekranowych i Internetu oraz na to, że nadmierne i nie w pełni świadome używanie tych urządzeń wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Comments are closed.