Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny od wielu lat podejmuje wiele inicjatyw związanych z promocją zdrowia i zdrowego stylu życia. W roku 2023 jednym z takich działań będzie organizacja wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim I Podkarpackiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dotyczącej aktywności fizycznej i zbilansowanej diety pn. „Czynniki fizyczne, psychiczne i społeczne mające wpływ na  aktywność fizyczną i prawidłowe odżywianie u dzieci i młodzieży”.

            Celem ogólnym Konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych i praktyki zawodowej w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu a także pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie – różnych strategii/rozwiązań, inicjatyw i programów związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym żywieniem realizowanych  na terenie województwa podkarpackiego.

            Konferencja skierowana jest do władz samorządowych, nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników służby zdrowia, dietetyków, rehabilitantów, pracowników uczelni wyższych i studentów, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tą problematyką.

            Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. o godz. 900 w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1. W załączeniu program konferencji i plakat wraz z adresem e-mail do rejestracji, ilość miejsc jest ograniczona.

 

Comments are closed.