zaproszenie na szkolenie

zaproszenie na szkolenie

Szanowni Państwo

Na stronie ORE został  uruchomiony kurs e-learningowy „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”. 

Rekrutacja uczestników jest otwarta do 5 lipca.  Link: https://szkolenia.ore.edu.pl/

Termin szkolenia: 15 czerwca – 10 lipca 2023 r.

Cele szkolenia:

  1. Wzrost wiedzy uczestników szkolenia w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania, realizacji i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkole/placówce oświatowej.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie opracowywania planu działań prozdrowotnych na podstawie wybranego problemu priorytetowego.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które wcześniej zapisały się na nie za pomocą formularza elektronicznego.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowanymi materiałami w ramach programu szkolenia.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia będzie dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Valentina Todorovska-Sokołowska

Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole 

Wydział Wychowania i Profilaktyki

Ośrodek Rozwoju Edukacji

tel. 22 570 83 05

Comments are closed.