Zaproszenie na Walne Zebranie JSOiPZ

Zaproszenie na Walne Zebranie JSOiPZ

Szanowni Państwo!
  
Członkowie Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, Dyrektorzy  i  Koordynatorzy Przedszkolni i Szkolni  Rejonu Jarosławskiego Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących  Zdrowie!
 
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się jako telekonferencja Teams w dniu 9 marca 2021r.  o godzinie 15.30. 
Prosimy o wcześniejsze zalogowanie się, my będziemy już dostępne o godzinie 15.00. 
 
W programie:
1. sprawozdanie Zarządu za rok 2021, dyskusja i  zatwierdzenie sprawozdania   
2. sprawozdanie i podziękowanie za 29 finał WOŚP,
3. informacja o planowanych działaniach  na rok 2021r. 
4. propozycje i wnioski      
5. szkolenie w zakresie planowania i formułowania problemów priorytetowych  w promocji zdrowia.  
Zarząd JSOiPZ
Comments are closed.