Ankieta

Ankieta

Serdecznie prosimy młodzież o wypełnienie kwestionariusza ankiety dot. zachowań zdrowotnych mieszkańców Jarosławia. Ankieta jest realizowana w ramach zadania „Klucz do zdrowia – działania dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Wyniki badań zostaną przedstawione na konferencji.

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety.

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia w ramach zadania publicznego „Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wspierania wydarzeń związanych ze zdrowym stylem życia, promocji zdrowia” przeprowadza badanie ankietowe dotyczące dokonywania wyborów prozdrowotnych. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.
Dziękujemy za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi.

IV. Jak często w ostatnich 6 miesiącach odczuwałeś … ? Wybierz z listy


Comments are closed.