Certyfikat Rejonowy dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach

Certyfikat Rejonowy dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach

8 czerwca 2022r.  do grona Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie po rocznym stażu kandydackim i zatwierdzeniu raportu ze stażu dołączyła Szkoła Podstawowa im. Ks.  Bronisława Markiewicza w Tuligłowach. 

Certyfikat Rejonowy został wręczony przez Panią Teresę Krasnowską Rejonowego Koordynatora Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie podczas Święta Rodziny w obecności licznie zebranych przedstawicieli społeczności szkolnej. Wcześniej pani Krystyna Szczypta przypomniała jakie działania w obrębie promocji zdrowia zostały podjęte w czasie stażu oraz przedstawiła prezentację wyników przeprowadzonej autoewaluacji. Świętowanie   było okazją do pokazania pięknego programu artystycznego oraz dowcipnych minikonkursików dla rodziców i  dzieci.

Pani Dyrektor Szkoły Anna Stec zaprosiła inne szkoły sieci do wspólnych działań i odwiedzin. Na pewno zrobimy we wrześniu wspólną grę terenową wykorzystując znakomite warunki terenowe i otwartość gospodarzy.

Gratulacje dla Zespołu szkolnego i całej społeczności.

Comments are closed.