Film z XX Powiatowego Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego.

Film z XX Powiatowego Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z przebiegu XX Powiatowego Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego.

Dziękujemy bardzo Panu Radosławowi Baj z młodzieżą z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu za przygotowanie tego filmu. 

 

https://zsiedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/administrator_zsiedu_onmicrosoft_com/EW5tCd_YIwhIjDoGvTYYsL0BE2VAil_7cHZK2x1i5iLkLA?e=2WJ7yn

Comments are closed.