Szkolenie w Katowicach 19- 21 maja 2022r.- podsumowanie.

Szkolenie w Katowicach 19- 21 maja 2022r.- podsumowanie.

„Warto było czekać”, to komentarz z ankiety ewaluacyjnej szkolenia, w którym uczestniczyło 28 dyrektorów i koordynatorów rejonu jarosławskiego Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.  Szkolenie zaplanowane na 26-29 marca 2020, przesunięte na rok 2021 z powodów pandemii Covid-19 zostało sfinalizowane dopiero w dniach 19-21 maja 2022r. Kurs doskonalący ph „Wizyta studyjna wspólnie w drodze do Certyfikatu Krajowego. Wymiana doświadczeń pomiędzy Śląską a Podkarpacką Siecią Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie” został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczny METIS w Katowicach w wymiarze 25 godzin zajęć dydaktycznych, zgodnie z dokonaną diagnozą potrzeb uczestników. W programie uwzględniono: wymianę doświadczeń pomiędzy placówkami obu sieci na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych, ścieżkę edukacyjną – tajemnica ciemności, zajęcia z pedagogiki teatru w promocji zdrowia, uwarunkowania szkoły, klasy i grupy rówieśniczej wywołujące i wspomagające występowanie bullyingu, RESQL – system monitorowania i zapobiegania prześladowaniu i dręczeniu rówieśniczemu. Teorię i praktykę. Zajęcia z jogi oraz warsztaty nt. stres i wypalenie w nauczaniu. Instrukcja obsługi.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom dydaktyczny i przydatność w pracy formy doskonalenia (wynik bliski 6). Podkreślono także walory dodatkowych atrakcji np. wizyta w kopalni- muzeum Guido oraz na wernisażu w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej. Zaskoczeniem dla uczestników wyjazdu była duża ilość terenów zielonych w samych Katowicach i okolicach. Udało się nawiązać kontakty, których efektem jest gotowość wejścia naszych szkół ponadpodstawowych w projekt RESQL.  Plonem wyjazdu jest też plan współpracy i wspólnych szkoleń w 2023 roku – rewizyta koordynatorów Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.  

 

Wyniki ewaluacji szkolenia 19-21 maja 2022r.

 1. Oceń w skali ocen szkolnych 1-6

Informacja o szkoleniu: 6

Program szkolenia: 6

Transport: 4,2

Noclegi: 4,4

Wyżywienie: 5,6

Program, atrakcje dodatkowe: 6

 Korzyści dla dyrektora, koordynatora szkolnego zespołu promocji zdrowia: 

 • nowe kompetencje,
 • inspiracje do nowych działań,
 • wprowadzanie zmian,
 • wiele cennych informacji na temat pracy przedszkoli i szkól promujących zdrowie,
 • szkolenie niezbędne przed przygotowaniem do certyfikatu krajowego,
 • integracja dwóch sieci,
 • możliwość porównania   jak wygląda praca w różnych placówkach,
 • poznanie oferty METIS i programu RESQL,
 • nadzieja na wspólne szkolenie z koordynatorem śląskim,
 • niesamowite odczucie ciemności.  
 1. Dokończ zdania:

Żółta kartka za: transport, trzeba, aby ktoś dodatkowo kontrolował trasę, aby uniknąć błądzenia, wolne tempo jazdy, brak toalety w pokoju hostelu -3, brak łazienki w pokoju-2, hałas -2, nocleg -2

Pochwała  za:  organizację i ciekawy program- 28- wizyty studyjne –– 6, doskonała atmosfera pomiędzy uczestnikami szkolenia -20,  niesamowite przeżycie w Dobrym Miejscu- „Tajemnica ciemności”- 5  , miejsce szkolenia – 3, zawsze jest równowaga w szkoleniu  i nie brakuje atrakcji dostępnych tylko tam gdzie jedziemy, całokształt na 6 -4,  odkrycie aplikacja na telefon- bulling -2, przyjęcie w placówkach śląskiej sieci – 7, serdeczność  i troska  METIS i JSOIPZ – 5 , byłam pierwszy raz i przekonałam się, że bardzo warto – 3.

 1. Refleksje na przyszłość / wnioski

Zajęcia teatralne lepiej w drugim dniu, organizować takie kursy częściej 2x w roku już się piszę -3, wyższy standard noclegów może być za dodatkową dopłatą – 6

Deklaracja udziału w kolejnych szkoleniach, ponieważ jest to kopalnia pomysłów i możliwość uczenia się przez doświadczanie -20,  

Miejsce przyszłego szkolenia: Zamość-3, Krynica- 3, Zakopane – 7, Słowacja -5, Wrocław -1, Białka Tarrzańska -1 Tematyka: współpraca z rodzicami w placówkach – praktyczne rozwiązania, problemy, współczesne uzależnienia behawioralne, problemy psychiczne dzieci i młodzieży,  

Serdecznie dziękujemy panie Edycie Hass za dokumentację fotograficzną ze szkolenia.
Comments are closed.