I edycja konkursu plastycznego na plakat propagujący prawidłowe mycie rąk pod hasłem „Czyste ręce chronią zdrowie” organizowanego w ramach umowy nr 209/2020 z Gminą Miejską Jarosław

I edycja konkursu plastycznego na plakat propagujący prawidłowe mycie rąk pod hasłem „Czyste ręce chronią zdrowie” organizowanego w ramach umowy nr 209/2020 z Gminą Miejską Jarosław

 Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół  Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia do wykonania pracy plastycznej- plakat propagujący prawidłowe mycie rąk pod hasłem „Czyste ręce chronią zdrowie”.

Do 30 czerwca br. czekamy na prace dzieci i młodzieży wraz z podpisaną klauzurą informacyjna  na adres: jarosławskie.ngo@gmail.com

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia bezzwłocznie po zakończeniu głosowania, nie później niż
w dniu 15 lipca 2020r. do godziny 15:00.

 

Comments are closed.