Konkurs „POLSKIE GWIAZDY OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI”

Konkurs „POLSKIE GWIAZDY OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI”

Serdecznie zapraszamy młodzież z klas VI-VIII szkół podstawowych miasta Jarosławia, uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę w Jarosławiu oraz studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. Ks B. Markiewicza w Jarosławiu do udziału w konkursie pn. „POLSKIE GWIAZDY OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI”.

Celem głównym konkursu jest upowszechnianie osiągnięć prozdrowotnych i profilaktycznych Polaków. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na konferencji popularno – naukowej będącej podsumowaniem projektu zgodnie z umową nr 278/2020.

 

Comments are closed.