Szanowni Państwo Koordynatorzy

Szanowni Państwo Koordynatorzy

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie przygotowała list do dyrektorów, koordynatorów sieci przedszkoli iszkół promujących zdrowie, kadry nauczycielskiej oraz służby zdrowia.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pismem oraz, w miarę możliwości, o upowszechnienie go wśród przedszkoli i szkół promujących zdrowie.

Do dyrektorów, koordynatorów sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie, kadry nauczycielskiej, służby zdrowia i wszystkich przyjaciół szkół.

Koronawirus dominuje w naszym codziennym życiu w ostatnich miesiącach. Europejska Sieć „Szkoły dla Zdrowia w Europie” (SHE) uważnie śledzi sytuację i wiemy, że epidemia ma poważny wpływ na codzienne życie dzieci, rodzin, nauczycieli i Was koordynatorów.

Zaistniała sytuacja wiąże się z ogromnymi konsekwencjami dla zdrowia rodzin, ekonomii i struktury społeczeństwa, a nasze kraje radzą sobie z obecną sytuacją wykorzystując własną perspektywę kulturową i różne polityki. Każdy dzień przynosi nowe wiadomości; niektóre kraje powoli ponownie zaczynają funkcjonować, podczas gdy w innych nadal występują surowe ograniczenia. Dotyczy to również szkół. Europejska Sieć SHE wspiera szkoły w radzeniu sobie z sytuacją poprzez inspirację, doradztwo i współpracę między krajami.

Szkoły odgrywają ważną rolę w walce z pandemią koronawirusa oraz w pomaganiu dzieciom, rodzicom i kadrze nauczycielskiej w radzeniu sobie w zmienionym świecie. Szkoły promujące zdrowie zobowiązują się skupić na zdrowiu fizycznym, psychicznym, społecznym i środowiskowym oraz zapewnić naukę i dobre samopoczucie, nawet wtedy, gdy szkoły są zamknięte. Na szczęście istnieje wiele dobrych przykładów tego, jak nauczyciele i społeczności radzą sobie z nową sytuacją. SHE zachęca do podzielenia się swoim doświadczeniem pisząc na email uped@ucsyd.dk

Prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową SHE www.schoolsforhealth.org oraz profilem SHE na Facebooku https://www.facebook.com/SchoolsHealthEurope i zachęcanie swoich kolegów i przyjaciół do zarejestrowania się jako obserwatorzy. W ten sposób możemy inspirować dobrą praktyką i szerzyć przesłanie promowania zdrowia w tych trudnych czasach.Naukowcy SHE w tym okresie poświęcali większą uwagę problemom związanym z pojawieniem się COVID-19 i podejmowali działania na rzecz rozwiązania tej trudnej sytuacji oraz właściwego przygotowania się na przyszłość. Szkoła to nie tylko miejsce rozwoju psychofizycznego, ale także rozwoju: relacji społecznych, budowy bezpiecznego środowiska, wsparcia, współpracy itp. O wynikach działań naszych naukowców, poinformujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej i mediów społecznościowych.

Bądźcie bezpieczni, silni i zdeterminowani! Promocja zdrowia jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek wcześniej, a SHE bardzo dziękuje za wszystko, co szkoły promujące zdrowie robią, aby przezwyciężyć te trudne czasy dla dobra dzieci i naszej społeczności.

 

W imieniu Sekretariatu i Zarządu SHE

Ulla Pedersen, Nina Grieg Viig i Marjorita Sormunen

 

Comments are closed.