Podsumowanie wyników ewaluacji, które odbyło się 21 maja 2021r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu.

Podsumowanie wyników ewaluacji, które odbyło się 21 maja 2021r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu.

W dniu 21 maja w  Publicznej Szkole Podstawowej im Bohaterów Września 1939 w Łukawcu  odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji  działań Szkoły w drodze do Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Byłyśmy wśród zaproszonych gości.  Przedstawiony przez Dyrekcję Szkoły i Koordynatorkę Szkolną  materiał  pozwala na złożenie gratulacji za ogrom przemyślanych,  opartych na dogłębnej   diagnozie, przedsięwzięć podjętych i zrealizowanych w Szkole.  Czekamy na werdykt Kapituły  Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Zachwyciły nas  występy dzieci z klasy III i VI i jak zwykle wspaniała współpraca ze środowiskiem lokalnym,  oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19.  


Comments are closed.