Wyniki konkursu na plakat z hasłem dotyczącym zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia „Bądź fit – aktywnie, zdrowo i kolorowo”.

Wyniki konkursu na plakat z hasłem dotyczącym zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia „Bądź fit – aktywnie, zdrowo i kolorowo”.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu we współpracy z Rejonowym Koordynatorem Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących  Zdrowie.

Konkurs skierowany był do uczniów klas VI oraz klas VII szkół podstawowych zarówno należących jak i niezrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zainteresowanych tematyką zdrowego stylu życia oraz promocją zdrowia.

Celem konkursu było:

  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród uczniów szkół podstawowych,
  • wzrost świadomości zdrowotnej uczniów,
  • rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań
  • prezentacja wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego,
  • promowanie osiągnięć uczniów szkół podstawowych.

Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) otrzymają nagrody. Przyznano 4 wyróżnienia. Nauczyciel/opiekun ucznia otrzymuje dyplom. Wszyscy autorzy prac otrzymują dyplomy uczestnictwa.


Comments are closed.