Start zadania publicznego „Uzależnienia- to nie nasze klimaty”

Start zadania publicznego „Uzależnienia- to nie nasze klimaty”

20 maja br. rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego ph „Uzależnienia – to nie nasze klimaty”, zgodnie z umową nr 10/PU/DOT/2024   pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie i Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia.

Projekt zakłada:  

– przeszkolenie młodych liderów i ich opiekunów do przygotowania kampanii społecznej i  jej przeprowadzenia,

– zorganizowanie Dnia Profilaktyki w formie imprezy plenerowej dla ok. 900 młodych osób z Podkarpacia,

– przygotowanie posumowania działań projektowych w postaci organizacji dwóch konferencji: jednej dla młodzieży, drugiej dla dorosłych.

Pierwszy etap zadania to dwudniowe warsztaty 21- 22 maja 2024r. w Chutorze Gorajec na Roztoczu, w których uczestniczyli liderzy wraz z opiekunami z 7 szkół:

– Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu,

– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,

– Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu,

– Zespół Szkól Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,

– Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jarosławiu,

– Zespół Szkól Zawodowych w Przeworsku,

– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach.

Warsztaty prowadzili specjaliści w zakresie profilaktyki uzależnień, zasad tworzenia kampanii oraz integracji, budowania współpracy, Stowarzyszenie Folkowisko, JSOiPZ). Opracowano wspólnie plan tworzenia kampanii, rozdzielono zdania pomiędzy wszystkich uczestników, dogadano zakresy współpracy. Powstał zamysł, który w wyniku burzy mózgów i głosowania nazwaliśmy „Pozytywny zamęt” – facebook ten będzie naszym wspólnym medium do relacji, co robimy w ramach zadania „Uzależnienia – to nie nasze klimaty”. Prosimy o śledzenie, udostępnianie i likowanie umieszczanych tam treści. Naśladownictwo naszych propozycji w zakresie rozwiązań jak uniknąć zagrożeń mile widziane.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61559752607543

Podsumowaliśmy także zapisy uczestników w ewaluacji warsztatów. Wynika z nich, że na 36 osób, 35 jest zainteresowanych udziałem w kolejnych warsztatach tego typu w przyszłości, 1 osoba jeszcze tego nie wie, nikt nie wybrał wariantu nie. Bardzo wysokie oceny poziomu merytorycznego szkolenia średnia -5,3, zajęć integracyjnych średnia -5,4 i gry interakcyjnej podczas nocnej wyprawy do lasu średnia -5,6. Doceniono poziom organizacyjny, czyli miejsce, warunki pracy i wyżywienie średnia- 5,1. W pytaniach otwartych dotyczących nowych umiejętności po warsztatach podkreślano najczęściej: wzrost wiedzy o mechanizmie powstawania uzależnienia, nowych faktów o używkach w szczególności alkoholu, e- papierosach innych substancjach, umiejętność pracy w grupie, współpracy, mimo że wiele osób spotkało się pierwszy raz. Zdaniem uczestników ich zaangażowanie było bardzo duże i pozwoliło na wystarczające przygotowanie do tworzenia kampanii, liczą na kolejne konsultacje i dalszy ciąg współpracy pomiędzy różnymi szkołami uczestniczącymi w zadaniu. Uczestnicy docenili fakt możliwości własnej wypowiedzi i słuchania ich pomysłów przez innych uczestników oraz klimat społeczny- atmosferę pomiędzy uczestnikami średnia- 5,3. W kilkunastu wypowiedziach podkreślono, że był to niezwykle intensywny czas pracy, możliwość oderwania się od codzienności i rutyny. Większość uczestników jest nastawiona na dalszą pracę i ciekawa jej efektów dla nich samych i rówieśników, liczą też na wsparcie ze strony organizatorów zadania.   

 https://www.facebook.com/jsoipz

Comments are closed.