STRATEGIA DZIAŁAŃ JSOiPZ na rok szkolny 2020/2021

STRATEGIA DZIAŁAŃ JSOiPZ na rok szkolny 2020/2021

STRATEGIA DZIAŁAŃ

JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATY I PROMOCJI ZDROWIA

W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu /koszt przybliżony

Miejsce /czas

Zebrania członków Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia 1 x w miesiącu

10 spotkań

Obecność każdego
z koordynatorów szkolnych SPZ przynajmniej na 60% spotkań.

 

Klub Kuźnia Rynek 13a

Jarosław – pierwszy wtorek miesiąca 

godz. 14.30-16.00

 Terminy:

01.09.2020, 06.10.2020, 03.11.2020, 01.12.2020, 05.01.2021, 02.02.2021, 02.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021

Organizacja pracy zespołu ds. certyfikacji szkół promujących zdrowie

Placówki, które uzyskają w ciągu roku:

1)Certyfikat Krajowy:

– Miejsko-Gminne Przedszkole  w Kańczudze

– Miejskie Przedszkole Nr 3                   w Przeworsku

– Szkoła Podstawowa Nr 11
w Jarosławiu

– Szkoła Podstawowa
w Łukawcu

2) Certyfikat wojewódzki nowelizacja dla placówek, które certyfikat wojewódzki posiadają powyżej 10 lat
 i nie są zainteresowane staraniami o certyfikat krajowy

3) Pozyskanie kandydatów do Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie:
-Miejskie Przedszkole nr 12 w Jarosławiu

– Szkoła Podstawowa
w Żurawiczkach

Klub Kuźnia Rynek 13a

Jarosław

praca zespołu po uzgodnieniu harmonogramu (

październik 2020– maj 2021

Profilaktyka COVID 19

Chętni koordynatorzy, członkowie JSOiPZ ok. 25 osób

Wrzesień – październik 2020r.

Warsztaty z planowania systemem szkoły i przedszkola promującego zdrowie

Chętni koordynatorzy
z przedszkoli i szkół promujących zdrowie.

Zainteresowanych 15 osób

Październik – listopad 2020 r.

Realizacja zadania nr 287/2020

„Od ruchu i czystych rąk do zdrowia”

W ramach zadania:

  • Konkurs plastyczny na plakat promujący mycie rąk – prace indywidulane 100 prac
  • Konkurs na prezentację lub wykład ph „Polacy, którzy mieli wpływ na rozwój promocji zdrowia i profilaktyki” – prace zbiorowe 30 prac
  • Poranki dla zdrowia – 7 spotkań w placówkach promujących zdrowie miasta Jarosławia
  •  Konferencja podsumowująca dla 150 osób lub w trybie online

Dotacja 5000,00zł o Gminy miejskiej Jarosław + środki własne

Termin realizacji

– do 30.12. 2020

Realizacja zadania „Popularyzacja turystyki rowerowej w społeczności lokalnej Jarosławia”

„JAROSŁAW NA DWÓCH KÓŁKACH i NIE TYLKO”

W ramach zadania:

  • Zostanie zorganizowane wydarzenie pod hasłem „Jarosław na dwóch kółkach”, w którym weźmie udział 300 mieszkańców miasta.
  • III rowerowy rajd „Szlakiem Wrześniowych Orłów” – rajd dla osób dorosłych- z kartą rowerową – trasa 115 km. 40 osób uczestniczących
  • Organizacja otwartych dla publiczności spotkań z ciekawymi postaciami. W spotkaniach weźmie udział około 50 osób.

·         Moje wycieczki wakacyjne – spotkanie z podróżnikami cz I i II

Termin realizacji –

do grudnia 2020r.

13 września 2020

Koordynacja:

Teresa Krasnowska,

Iwona Skrzypska

 

 

13 września 2020

 Koordynacja- Leszek Luty

 

 

 

 

Październik – grudzień 2020

2 spotkania 

Celina Zymkowska -Turek

Marcin Skrzypski

Warsztaty „Jarmark sztuk różnych” – prezentacja ciekawych technik dekoracyjnych, bukieciarskich, użytecznych w szkole i domu

2 spotkania

informacja bieżąca

JSOiPZ zapewnia materiały

na zajęcia

Listopad 2020

marzec 2021

Klub Kuźnia w Jarosławiu

Rynek 13a

terminy ustalone po naborze

Warsztaty animacji

 i organizacji imprez dla dzieci

3 spotkania dla nauczycieli

i innych animatorów

Luty, marzec 2021

Klub Kuźnia w Jarosławiu

Rynek 13a

terminy ustalone po naborze

z zainteresowanymi

Szkolenie dla nauczycieli -koordynatorów

spotkanie z sieciami regionalnymi, nawiązanie współpracy, temat wiodący profilaktyka wypalenia zawodowego, zarządzanie zmianą, wizyta studyjna w placówkach oświatowych- przedszkola i szkoły z certyfikatem krajowym sieci szkół promujących zdrowie

Październik -Listopad 2020 -Katowice

Kto ma opłacone składki do 2020r. skorzysta z dofinansowania JSOiPZ. Jeżeli uczestnik szkolenia nie jest członek JSOiPZ jest zobowiązany dopłacić różnicę pomiędzy kosztami organizacji szkolenia a opłata dla członka JSOiPZ. Przeniesione z marca

XIX Rajd Szkół Promujących Zdrowie

Minimum 50 osób. Na każde 10 osób 1 opiekun gratis (uczestnicy- uczniowie kl. VI-VIII szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowej) zadanie z wpisowym na rajd impreza 3 dniowa

Roztocze – 150 zł

Bieszczady 250zł od uczestnika

Maj-czerwiec 2021r.

Roztocze/ Bieszczady

Warsztaty dla dzieci i rodziców w przedszkolach promujących zdrowie

1 grupa z danego przedszkola + rodzice

cały rok szkolny

po wcześniejszym zaproszeniu

Jarosławskie spotkania
z historią

Wycieczki dla dzieci popularyzujące Jarosław jako miasto o bogatej historii i dorobku

kulturalnym. Wstępy do muzeum trasa turystyczna

każdy drugi wtorek miesiąca – po wcześniejszym umówieniu.

Warsztaty ze zdrowego odżywiania dla dzieci i dorosłych

2 spotkania dla grup 20 osób;

degustacje i materiały dostarcza JSOiPZ

ZSSChiO Jarosław

Listopad 2020 – kwiecień 2021

Organizacja 29 Finału WOŚP

150 wolontariuszy z puszkami +900 serduszkowych

kwesta w powiecie jarosławskim, atrakcje

zebrana kwota wpłacona na WOŚP, przynajmniej taka jak w roku ubiegłym

10 stycznia 2021r.

XIX Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego

Udział ok. 20 szkół
i przedszkoli.

Nagrody – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

6 kwietnia 2021r.

JOKiS Jarosław

Wizyty
w szkołach
i przedszkolach w ramach kompetencji edukatorów i koordynatorów promocji zdrowia

Wg potrzeb szkolenia rad pedagogicznych, prezentacje i inne wydarzenia

cały rok szkolny

po wcześniejszym zaproszeniu

Piknik dla przedszkolaków

Dzieci oraz wolontariusze.

Zajęcia rekreacyjne
z inicjatywy przedszkoli połączone z konkursami dot. zdrowego stylu życia oraz rozgrywki sportowe.

Czerwiec 2021r.

Zasięg- 500 osób.

Organizacja wymiany doświadczeń członków JSOiPZ, koordynatorów
 z placówek promujących zdrowie rejonu

– mediacje w konfliktach

w placówkach oświatowych wg potrzeb

– pielęgnacja i elementy budujące dobre samopoczucie i wygląd oparciu o zasady Mary Kay

Oferta: Maria Gajewska  Pawłosiów

 

Małgorzata Horbacz

Wypracowanie
i popularyzacja technik pracy online

Szkolenie w zakresie upowszechniania komunikacji zdalnej
w działaniach JSOiPZ oraz współpracy z przedszkolami oraz szkołami sieci rejonowej

Joanna Czyż  

 

 

 

Dokumentacja

i informacja

Prowadzenie strony internetowej, poczty, dokumentacji realizacji zadań zleconych i własnych

Cały rok

Siedziba i biuro rachunkowe

 

 

Strategia przedyskutowana na zebraniu w dniu 1.09.2020r.,zatwierdzona 6 października 2020r.

Wszystkie założenia strategii będą na bieżąco analizowane i modyfikowane w związku z zagrożeniami wynikającymi z zaleceń epidemiologicznych związanych z Covid 19.

Weryfikacja założeń będzie komunikowana poprzez umieszczenie informacji na stronie www: jsoipz.pl lub przesłanie informacji sms na telefony komórkowe członków Stowarzyszenia i koordynatorów przedszkolnych i szkolnych

 

Strategia do pobrania:

Comments are closed.