Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji w szkołach promujących zdrowie.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie przez platformę szkolenia.ore.edu.pl.  Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w szkole lub w placówce doskonalenia nauczycieli lub pełnienia roli koordynatora programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Rekrutacja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego jest możliwa do 7 października 2020r.

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6126

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Zaświadczenia będą dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie. Informację otrzymają osoby, które uzyskają minimum 28 z 40 punktów z testu końcowego.

Szkolenie prowadzone w terminie: 21.09 – 14.10.2020r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Załącznik

Comments are closed.