„Ukwiecona dzielnica”

„Ukwiecona dzielnica”

„Ukwiecona dzielnica”

W tegorocznej edycji „Ukwiecona dzielnica” postanowiliśmy zaprosić do współpracy nie tylko członków  Rady Dzielnicy nr 1 w Jarosławiu, mieszkańców sąsiednich kamienic i uczniów działających w dzielnicy szkół. W związku z nawiązanym przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia partnerstwem w projekcie „Kręgi Wsparcia” realizowanym przez PSONI w Jarosławiu dla grupy 12 osób i ich rodzin zaprosiliśmy uczestników tego projektu do wspólnej pracy przy nasadzeniach. Pierwszym etapem prac zajęli się Radni Dzielnicy p. Wiesław Strzępek, Krzysztof Kiper oraz nasi wolontariusze pod opieką Teresy Krasnowskiej, Zenona Binowskiego, Roberta Mielnickiego. Na przygotowanym terenie jednocześnie z żyzną ziemią ogrodniczą i pięknymi roślinami dostarczonymi przez JPK s.zo.o i Firmę AGRIMPEX zjawili się uczestnicy projektu „Kręgi wparcia” ze swoimi instruktorami z PSONI Klaudią Marchwiany, Elżbietą Wojciechowską. Wspólna praca przyniosła piękne efekty w postaci ciekawej kompozycji roślinnej, pozostawienia miejsca działania w idealnym porządku i chęci powracania tu w charakterze gości „Kuźni” Najważniejsze jednak to nawiązana ciepła, bezpośrednia relacja pomiędzy uczestnikami projektu „Kręgi Wsparcia” a partnerami z JSOiPZ. Osoby z niepełnosprawnością realnie włączyły się w życie lokalnej społeczności Dzielnicy nr 1 w Jarosławiu i spotkały się z deklaracją dalszych wspólnych przedsięwzięć.

Teraz czekamy na ruch mieszkańców, którzy zadeklarowali systematyczną opiekę nad roślinami. Wszyscy chcemy, aby kwitnący skwer cieszył oko i był elementem pozwalającym na integrację środowiska. Mamy nadzieję na zrozumienie ze strony użytkowników parkingu i prosimy o nieopieranie przednich zderzaków aut o świeżo zasadzone rośliny. Wspólnie dbając o estetykę naszego skweru małymi krokami budujemy społeczeństwo obywatelskie w którym jest miejsce dla każdego.

dav
sdr
dav
dav
dav

fot. K. Marchwiany.


Comments are closed.