Warsztaty dla wolontariuszy i szkolnych koordynatorów wolontariatu

Warsztaty dla wolontariuszy i szkolnych koordynatorów wolontariatu

W klubie Kuźnia, siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia odbyło się kolejne szkolenie dla wolontariuszy i ich opiekunów. Tym razem uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4 i 6 w Jarosławiu oraz z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu. Zajęcia prowadziła doświadczona trenerka z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju pani Elżbieta Tomczak, stale współpracująca z PSONI w Jarosławiu ramach projektu „Kręgi Wsparcia”.

Uczestnicy odkryli, że wolontariusze nie tylko dają swoją prace. Dzięki wolontariatowi wzrasta samoocena, zwiększają się kompetencje społeczne oraz umiejętności życiowe. Mimo wielości tematów nie zabrakło czasu na wspólną zabawę pod kierunkiem animatorek z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu. Zainteresowanie zajęciami było ogromne, zgłosiło się aż 33 osoby.

Z powodu powtarzających się pytań o możliwość rozszerzenia tematyki uspakajamy, jeszcze w tym roku przed wolontariuszami dalsze zajęcia. Zostaną przeszkolone także osoby z listy rezerwowej, łącznie 50 osób. Wszystko to dzięki projektowi z Budżetu Obywatelskiego 2019  pt. ” Kuźnia wolontariatu bis”.


Comments are closed.