Wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”

Wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”

W dniu 27 listopada 2019r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał to prestiżowe wyróżnienia 20 przedszkolom i 32 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymało 52 placówki z całej Polski w tym 5 placówek z województwa podkarpackiego, a naszego regionu – Miejskie Przedszkole nr 9  im. Jana Brzechwy w Jarosławiu oraz Szkoła Podstawowa w Studzianie.

Krajowe Certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” wręczyły laureatom Marzena Machałek – sekretarz stanu MEN i prof. Barbara Woynarowska – przewodnicząca Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1992r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.

Serdecznie gratulujemy !

 

Comments are closed.