XVIII Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego pt. „Zdrowie dla każdego”

XVIII Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego pt. „Zdrowie dla każdego”

Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego jest cykliczną imprezą, związaną z obchodami 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia. Adresowany jest do dzieci i młodzieży zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przegląd piosenki jest doskonałą okazją do promowania zdrowego stylu życia oraz uświadamiania o problemach zdrowotnych występujących na świecie. Zgodnie z informacją otrzymaną z Biura WHO-sugerowanym tematem Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) 2019 jest uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej (Universal Health Coverage- UHC), ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej- POZ (Primaryu Helath Care-PHC). Jest to kontynuacja ubiegłorocznego tematu Światowego Dnia Zdrowia w tym roku, jeden z elementów to długoterminowe możliwości komunikacji dla POZ. 

Organizatorami przeglądu byli: 
♦ Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarosławiu 
♦ Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu 
♦ Podkarpacka Sieć Szkół Promujących Zdrowie-rejon Jarosław 
♦ Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia. 

Gośćmi przeglądu piosenki byli: 
♦Pani Jadwiga Marycka-Legeny – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu 
♦Pan Mariusz Trojak – wicestarosta Jarosławski 
♦Pani Elżbieta Pazyniak – naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Jarosławskiego 
♦Pani Elżbieta Śliwińska – Dąbrowska  dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu 
♦Pani Teresa Krasnowska- prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia. 

Na przegląd piosenki wszystkie placówki przygotowały i zaprezentowały na scenie piosenkę, której tekst nawiązywał do hasła Światowego Dnia Zdrowia. Na scenie podczas XVIII Powiatowego Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie wystąpiło 113 osób z 20 placówek zrzeszonych w podkarpackiej sieci szkół promujących zdrowie, z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego. Uczestnicy przeglądu w swoich utworach zawarli m. in. informacje jak promować zdrowie, prowadzić zdrowy i aktywny styl życia, zachęcali do mądrych i „zdrowych” wyborów. 

Statuetki dla placówek uczestniczących w przeglądzie piosenki ufundował Starosta Jarosławski- Tadeusz Chrzan. Uczestnicy otrzymali również dyplomy za udział w przeglądzie piosenki, natomiast nauczyciele otrzymali pisemne podziękowanie za duże zaangażowanie w przygotowanie uczniów do XVIII Powiatowego Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie pod hasłem „Zdrowie dla każdego” . 

Placówki, które wystąpiły na XVIII Powiatowym Przeglądzie Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego 05.04.2019r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu : 
♦Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu 
♦Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej 
♦Szkoła Podstawowa w Zamiechowie 
♦Szkoła Podstawowa w Piwodzie 
♦Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Pawłosiowie 
♦Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jarosławiu 
♦Miejskie Przedszkole Nr 9 w Jarosławiu 
♦Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze 
♦Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosławiu 
♦Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej 
♦Przedszkole Miejskie Nr 3 w Przeworsku 
♦Szkoła Podstawowa w Wiązownicy 
♦Szkoła Podstawowa w Szówsku 
♦Szkoła Podstawowa w Tapinie 
♦Szkoła Podstawowa w Nienowicach 
♦Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 
♦I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu 
♦Szkoła Podstawowa w Manasterzu 
♦Szkoła Podstawowa w Jankowicach 
♦Szkoła Podstawowa w Mołodyczu.

Serdecznie dziękujemy za udział i obecność w przeglądzie piosenki. 

Comments are closed.