kurs e-learningowy „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”.

kurs e-learningowy „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”.

Szanowni Państwo,

informuję, że uruchomiłam kurs e-learningowy „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”. II edycja. 
Termin szkolenia: 04- 29 marca 2024 r.

Rekrutacja uczestników jest otwarta do 25 marca. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które wcześniej zapisały się na nie za pomocą formularza elektronicznego.

Elektroniczny formularz rejestracji

Cele szkolenia:

  1. Wzrost wiedzy uczestników szkolenia w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania, realizacji i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkole/placówce oświatowej.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie opracowywania planu działań prozdrowotnych na podstawie wybranego problemu priorytetowego.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowanymi materiałami w ramach programu szkolenia.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia będzie dostępne do samodzielnego pobrania po 29 marca. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji

Uprzejmie proszę o upowszechnienie informacji wśród placówek z sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie.  

Pozdrawiam serdecznie

 

Valentina Todorovska-Sokołowska

starszy specjalista

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia (WPPZ)

Ośrodek Rozwoju Edukacji

  1. Polna 46A, 00-644 Warszawa

tel. 22 570 83 05 

Comments are closed.