Spotkanie koordynatorów z granicy w jarosławskiej „Kuźni” dot. wypracowania systemowej pomocy uchodźcom

Spotkanie koordynatorów z granicy w jarosławskiej „Kuźni” dot. wypracowania systemowej pomocy uchodźcom

Jurek Owsiak z Ekipą WOŚP, Marcin Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko i koordynatorzy ze wszystkich polskich przejść z Ukrainą na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zebrali się w piątkowe popołudnie, 11 marca 2022r. w jarosławskiej „Kuźni”, gdzie gościła ich Teresa Krasnowska.

Inicjatorem spotkania był Marcin Piotrowski, który wraz z grupą wolontariuszy nie tylko w  Cieszanowie stworzył centrum pomocowe, pomaga uciekającym z Ukrainy na przejściu w Budomierzu, ale przede wszystkim stworzył miasteczko humanitarne po ukraińskiej stronie. Ich działalność pomocową można śledzić na profilu Facebooka – Stowarzyszenie Folkowisko.

Nie przypadkowe było też miejsce spotkania. Maleńka i niepozorna „Kuźnia” na tyłach jarosławskiego Rynku, gdzie gospodarzem jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, na czele z prezesem Teresą Krasnowską, angażuje się w wiele działań społecznych i propaguje wolontariat we wszelkich jego odmianach. To także miejsce jarosławskiego sztabu WOŚP.

– Staliśmy się dzisiaj centrum tworzenia nowej jakości pomagania przez tworzenie modelu systemowej obsługi uchodźców przybywających do Polski. Celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy tymi, którzy najbardziej zaangażowali się w pomoc uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej. Inicjatorem dyskusji poświęconej potrzebie usprawnienia działań wolontariuszy pomagających uchodźcom i konieczności stworzenia zespołu koordynatorów (sieciowanie działania) był Marcin Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup indywidualnych wolontariuszy, burmistrz Cieszanowa, kilka osób dołączyło do nas online. Było to spotkanie przedstawicieli organizacji i osób zaangażowanych w pomoc uchodźcom – mówi po spotkaniu Teresa Krasnowska, szefowa jarosławskiego sztabu WOŚP oraz prezes Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu.

Uczestnicy spotkania przedstawili specyfikę pomocy na przejściu granicznym, które zabezpieczają. Podkreślali, że każde przejście jest inne, ma inną specyfikę, inne mocne strony i inne problemy. Każdy z uczestników ma za sobą bagaż doświadczeń w działalności charytatywnej i społecznej, jak np. Fundacja WOŚP Jurek Owsiak z Ekipą, która tworzyła punkt humanitarny na granicy z Białorusią. W piątek w jarosławskiej „Kuźni” Jurek Owsiak dzielił się swoimi doświadczeniami z koordynatorami ze wszystkich polskich przejść granicznych z Ukrainą.

– Wszyscy podkreślali, że należy opracować i upowszechniać standard mądrego ratowania życia innych ludzi, bez lansu i epatowania nieszczęściem. To była fantastyczna okazja spotkania ludzi, którzy pracują i doskonalą to, co robią. Dorohusk, Zosin, Dołhobyczów, Hrebenne, Korczowa, Medyka, Przemyśl przejście kolejowe, Krościenko od tego spotkania będą działać jako sieć. Po obu stronach koordynatorami są osoby, które mają świadomość tego, co robią i chcą służyć wzajemną pomocą dla utworzonej sieci. Koordynatorem sieci koordynatorów został Remek, czyli Remigiusz Mysłek – mówi Teresa Krasnowska. Dodaje, że po raz kolejny okazuje się, że wszędzie tam, gdzie system administracji po prostu nie nadążą, bo procedury i przywiązanie do posad nie paraliżuje zdrowego rozsądku, wkraczają wolontariusze.

Koordynatorzy kierują apel do wszystkich chcących pomagać, by słuchali, o co proszą koordynatorzy i przy całym spontanie zachowywali zdrowy rozsądek. A decydentów proszą, by im nie przeszkadzali. – Tak naprawdę wolontariusze „odwalają” największą robotę i mają z tego ogromną satysfakcję. Podkreślam wolontariusz pracuje, bo lubi ludzi i chce. Bez tego nie ma wolontariatu – mówi Teresa Krasnowska.

Ewa KŁAK-ZARZECKA

Fot. Jadwiga POLISZAK

Źródło- https://ekspresjaroslawski.pl/artykul/jurek-owsiak-z-wosp/1285718?fbclid=IwAR2TcnHMyHo5SkBk9476IMFDdFGkcUNJEKlbYE9uzHMXefbgJMjc1N8fFs4

Obszary koordynacji zgłoszone przez uczestników spotkania:

1. Organizacja pomocy medycznej dla uchodźców, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie (kto i jak powinien to robić, obecnie funkcjonują punkty polskich, niemieckich, włoskich, izraelskich medyków, Kawalerowie Maltańscy, MCK).

2. Organizacja korytarzy życia (szczególnie ważne, gdy jest zimno i ludzie z narażeniem życia nie chcą korzystać z możliwości ogrzania się w punktach humanitarnych, bo boją się utraty miejsca w kolejce do odprawy) przykładem namiotowe korytarze w Budomierzu.

3. Organizacja informacji dla uchodźców jeszcze przed przekroczeniem granicy (ulotka, bilbord,  mapka, gdzie są, bo nie wszyscy wiedzą i znają topografię i warunki).

4. Organizacja punktów żywieniowych (co w tych punktach musi być i jak szukać wsparcia.

5. Organizacja transportu pomocy i ludzi przez granicę i w głąb Polski.

6. Współpraca z administracją ukraińską i poszanowanie ich oczekiwań po ich stronie granicy, jasne zasady i przepływ informacji.

7. Zadania koordynatora granicy i jego kompetencje.

8. Zadania koordynatora koordynatorów Remka (Remigiusz Mysłek).

9. Pomoc prawna dla uchodźców.

10. Współpraca z administracją rządową i samorządową w województwach przygranicznych i tych, gdzie trafiają uchodźcy.

11. Koordynacja służby tłumaczy dla uchodźców.

12. Organizacja wolontariuszy, którzy spontanicznie zgłaszają się do pracy.

13. Zapobieganie „selfie wolontariuszom”.

 

Comments are closed.