Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Jarosław.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Jarosław.

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych z opiekunami 25 stycznia w godz. 9.00- 15.00 na halę sportową Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu . Odbędą się tam zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy oraz animację przygotowane przez pracowników i studentów w Jarosławiu w ramach Patronatu Honorowego nad 31 Finałem JM Rektora prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Rejmana oraz wolontariuszy sztabu 213. Wstęp za wrzut do puszki kwestarskie, obowiązkowe obuwie zmienne. Poniżej  szczegółowy plan tego dnia.

Program pokazu pierwszej pomocy w PWSTE w Jarosławiu na hali sportowej dla dzieci z klas I-IV i V-VIII w dniu 25.01.2023.

Program pokazu pierwszej pomocy dla dzieci z klas I-IV, godz.: 9.00 -11.45

 • wzywanie służb ratowniczych, rozmowa z dyspozytorem
 • telefony alarmowe
 • ocena bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
 • ocena funkcji życiowych – ocena oddechu
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa – pokaz  
 • opatrywanie ran
 • tamowanie krwotoków
 • bandażowanie i unieruchamianie kończyn
 • wyposażenie apteczek
 • dodatkowe tematy „na życzenie”, które interesują uczniów

Program pokazu pierwszej pomocy dla dzieci z klas V-VIII, godz.: 12.00 -14.45

 • wzywanie służb ratowniczych, rozmowa z dyspozytorem
 • telefony alarmowe
 • ocena bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
 • ocena funkcji życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną dorosły/ dziecko
 • pozycja boczna – bezpieczna  
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa – pokaz  
 • użycie automatycznego defibrylatora – AED – pokaz 
 • podstawowe postępowanie w przypadku oparzeń i odmrożeń
 • tamowanie krwotoków
 • opatrywanie ran,
 • podstawowe postępowanie przy podejrzeniu urazu kręgosłupa
 • zadławienia
 • bandażowanie i unieruchamianie kończyn
 • wyposażenie apteczek
 • środki ochrony osobistej
 • SAMPLE- wywiad ratowniczy
 • ciało obce w organizmie
 • dodatkowe tematy „na życzenie”, które interesują uczniów.

Po każdym pokazie uczniowie mają możliwość ćwiczenia pierwszej pomocy pod opieką   studentów pielęgniarstwa III roku.

W imieniu sztabu WOŚP nr 213 w Jarosławiu Teresa Krasnowska

Comments are closed.